Προϋποθέσεις έγκρισης Παράλληλης Στήριξης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της παράλληλης στήριξης των μαθητών με ΕΕΑ από ειδικό βοηθό (ιδιώτη) είναι:

1. Γνωμάτευση και πρόταση παροχής παράλληλης στήριξης από το οικείο ΚΕΔΔΥ , δηλαδή το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης του μαθητή {άρθρο 6 § 1 εδαφ, β' του ν.3699/2008 την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ).

2. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου.

3. Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης.

4. Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου φοίτησης και του Συλλόγου Διδασκόντων.

© 2019-2024 ΣτηρίΖΩ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ: +30 6970 163 164
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!