Η σημασία της Παράλληλης Στήριξης

Παράλλη στήριξη δέχονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μπορούν να παρακολουθήσουν την τάξη του γενικού σχολείου.

Πρόκειται για ένα ενισχυτικό παιδαγωγικό θεσμό που σκοπό έχει να βοηθήσει στην προώθηση της συμπερίληψης του μαθητή στο γενικό σύνολο.

© 2019-2022 ΣτηρίΖΩ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τηλ: +30 6970 163 164
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!